android app bundle

Merhaba dostlar, bu yazıda Android ekosisteminde Google I/O 2018'de tanıtılan yeni nesil paket yapısı Android App Bundle (.aab) nedir? avantajları nelerdir? nasıl kullanılır? gibi başlıkları inceleyeceğiz.

Android projelerinde eğer dağıtım için bir paket almak istersek önümüze iki seçenek çıktığını görüyoruz:

  • .apk: Android Application Package
  • .aab: Android App Bundle

navigation-component

Merhaba, bu yazımızda Google tarafından bizlere sunulan Android Jetpack kütüphanelerinden biri olan Navigation Component’i inceleyeceğiz. Navigation Component ekranlar arası geçiş ve veri transferinde işimizi oldukça kolaylaştırıyor.

Navigation Component Neden Var?

Öncelikle bir teknolojiyi özümsemek için hangi sorunlara çözüm getirdiğini kavramak gereklidir.

Çok ekranlı uygulamalarda akış kritik öneme sahiptir. Algılaması ve yönetim ne kadar kolay…

Bu yazıda Jetpack’in Architecture Componentlardan bir parçası olan Data Binding kütüphanesinden bahsedeceğim. Projeye nasıl dahil edilir, nasıl kolaylıklar sağlar gibi sorulara cevap arayacağız.

Data Binding, isminden de anlayacağımız gibi veri ile arayüzü birbirine bağlar. Arayüz ve veri arasına girerek bir köprü görevi görür. Peki neden var? Niye kullanalım ki? …

Mustafa Yiğit

Android Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store